Aktiekapital

Pr. 31. december 2016 udgjorde antal udstedte aktier 983.712.835 stk. og antal udestående aktier udgjorde 935.259.793 aktier.

 

Dato
Ændring i
antal aktier
Aktivitet
Kursværdi mia. kr.
Gns. antal udstedte
Antal udstedte ultimo
2016 -24.907.165 ​5,00 ​991,606,909 ​983,712,835
​2016 ​-43.063.213 ​Tilbagekøb ​8,15
​April ​-24.907.165 ​Annullering ​5,00
2015 ​0 1.008.620.000 ​1.008.620.000
​2015 ​-24.907.165 ​Tilbagekøb ​5,00
2014 ​0 ​- 1.008.620.000 ​1.008.620.000​
2013 0​ ​- ​1.000.668.921 1.008.620.000​
2012
31. okt. 76.880.966 Kapitalforhøjelse 7,15 976.752.817 1.001.694.581
2011 232.934.758 20,03 885.297.494 931.739.034
6. april 232.934.758 Emission med fortegningsret for aktionærer 20,03 931.739.034
2010 0 - 698.804.276 698.804.276
2009 0 - 698.804.276 698.804.276
2008 0 - 698.804.276 698.804.276
2007 0 - 698.804.276 698.804.276
2006 60.500.000 14,67 645.866.776 698.804.276
15. nov. 60.500.000 Emission 14,67
2005 -33.961.476 5,00 656.700.076 638.304.276
21. juni -33.961.476 Annullering 5,00
2004 -39.410.097 5,00 691.970.801 672.265.752
2. halvår -33.961.476 Tilbagekøb 5,00
1. halvår -39.410.097 Annullering 5,00 
2003 -20.324.151 3,00 721.837.925 711.675.849
2. halvår -39.410.097 Tilbagekøb 5,00
1. halvår -20.324.151 Annullering 3,00
2002 0 - 732.000.000 732.000.000
Maj -20.324.151 Tilbagekøb 3,00
2001 -27.219.747 5,00 745.609.874 732.000.000
2. halvår -36.586.497 Annullering 5,00
1. halvår  9.366.750 Emission (ombytning RealDanmark) -
2000 702.294.747 - 567.578.291 759.219.747
Dec. -36.586.497 Tilbagekøb 5,00
30. okt. 229.969.747 Emission (Ombytningstilbud RealDanmark) -
okt. 476.325.000 Aktiesplit 10:1 -
1999 52.925.000

 

Tilbagekøb 2016
I forbindelse med årsregnskabet for 2015 blev det annonceret at Danske Bank vil igangsætte et nyt aktietilbagekøbsprogram for 9 mia. kr. Tilbagekøbet startede den 4. februar 2016 og blev afsluttet den 1. februar 2017.

Tilbagekøb 2015
I løbet af 2015 gennemførtes aktietilbagekøb på i alt 5,0 mia. kr. i kursværdi, som omfattede 24.907.165 stk. til en gennemsnitskurs på 200,75. Hermed blev antallet af udestående aktier reduceret fra 999.390.566 ved udgangen af 2014 til 976.029.806 ved udgangen af 2015. 


2012
Danske Bank gennemførte den 31. oktober 2012 en privatplaceret kapitalforhøjelse på nominelt 768.809.660 kr. svarende til 76.880.966 nye aktier hver à nominelt 10 kr. eller 8,3 % af den registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen. Efter udstedelsen udgør aktiekapitalen 10.086.200.000 kr. eller 1.008.620.000 aktier. Udbuddet blev gennemført som en accelereret bookbuilding-proces. 

2011
Danske Bank gennemførte i perioden fra den 14. marts til den 6. april en emission med fortegningsret for de eksisterende aktioner. Emissionen blev fuldtegnet med 232.934.758 nye aktier. Efter denne udstedelse udgør aktiekapitalen 9.317.390.340 kr. eller 931.739.034  aktier.

2006
Danske Bank gennemførte den 15. november en aktieudstedelse på i alt 60,5 mio. aktier. Efter denne udstedelse udgør aktiekapitalen 6.988.042.760 kr. eller 698.804.276 aktier.

2005
Aktiekapitalen udgjorde 6.383.042.760 kr. eller 638.304.276 stk. aktier ultimo 2005 efter annullering af 33.961.476 stk. aktier som følge af aktietilbagekøbet, der blev gennemført i 2004. Antallet af udestående aktier ultimo 2005 udgjorde 626.704.866 aktier, og det gennemsnitlige antal af udestående aktier i 2005 udgjorde 627.573.906 aktier.

Tilbagekøb 2004
I løbet af 2004 gennemførtes aktietilbagekøb på i alt 5,0 mia. kr. i kursværdi, som omfattede 33.961.476 stk. til en gennemsnitskurs på 147,23. Hermed blev antallet af udestående aktier reduceret fra 672.265.752 ved udgangen af 2003 til 638.304.276 ved udgangen af 2004.

Tilbagekøb 2003
Som led i optimeringen af koncernens kapitalstruktur gennemførtes i 2003 aktietilbagekøb på i alt 5,0 mia. kr. i kursværdi.

I første halvår af 2003 gennemførtes et aktietilbagekøb på 2,0 mia. kr., som omfattede 16.303.664 stk. til en gennemsnitskurs på 122,7. I andet halvår af 2003 gennemførtes aktietilbagekøb på 3,0 mia. kr. omfattende 23.106.433 stk. til en gennemsnitskurs på 129,8. Hermed blev antallet af udestående aktier reduceret fra 711.675.849 ved udgangen af 2002 til 672.265.752 ved udgangen af 2003. De i året tilbagekøbte aktier vil blive foreslået annulleret ved førstkommende generalforsamling.

Tilbagekøb i 2002
I 2002 købte banken egne aktier tilbage for tre mia. kr. Aktierne blev annulleret i juli 2003. 

Fusion med RealDanmark
Ved fusionen i 2000 blev aktionærerne i RealDanmark tilbudt 4,144 nyudstedte aktier i Danske Bank a nominelt 10 kr. for hver aktie i RealDanmark á nominelt 100 kr.

Ved udgangen af 2000, inden ombytningsfristens udløb, havde 94,5 pct. af aktionærerne i RealDanmark accepteret ombytningen. Det svarer til 229.969.747 aktier á 10 kr. Den sidste del af ombytningen skete i foråret 2001, hvor der blev udstedt 9.366.750 aktier á 10 kr.

I december 2000 havde banken købt egne aktier tilbage for fem mia. kr. Aktierne blev annulleret i juli 2001. Antallet af udstedte aktier var derfor 732.000.000 á 10 kr. ved udgangen af 2001.


Senest opdateret: 02-02-2017​​

Kom videre

Finansiel information
Læs Danske Banks års- og kvartalsrapporter, og se vores interaktive regnskab.

Se finansiel information
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility