Cover pools

ECBC Covered Bond Label
Særligt dækkede obligationer udstedt af Danske Bank A/S fra registrene D, I og C er certificeret i henhold til ECBC's Coved Bond Label.

Med introduktionen af ECBC's Covered Bond Label i december 2012 øges gennemsigtigheden af særligt dækkede obligationer. Med udgangspunkt i en skabelon, der er standardiseret på nationalt niveau, fremlægges detaljeret information om registrene samt de nationale lovgivninger for særligt dækkede obligationer.

For yderligere information, se ECBC's hjemmeside CoveredBondLabel.com for generel information eller udstederspecifik information om Danske Bank A/S.

Nedenstående tabeller viser hovedkarakteristika for hhv. det danske register (Cover Pool D), det internationale register (Cover Pool I) og det internationale kommercielle register (Cover Pool C).

Detaljerede informationer om registrene kan endvidere downloades under  "Historik".

Cover Pool D - Karakteristika
Pool størrelse 33,8mia. kr. (svarende til 4,5mia. EUR)
Antal udlån 60.182
Substitionscollateral 0 kr.
Ejendomstype 100% ejerboliger
Vægtet gns. belåningsgrad 55,0%
Vægtet gns. tid fra låneoptagelse 8,5 år
Vægtet gns. restløbetid 21,5 år
Rentetype Variabel rente
Geografisk beliggenhed 100% Danmark
Overdækning på opgørelsestidspunktet 14,00%
Antal lån i restance (>30 dage) 0
Balance på lån i restance 0,0 kr
Opgjort pr. 31-03-2017

 

Cover Pool I - Karakteristika
Pool størrelse 116,7 mia. kr. (svarende til 15,7 mia. EUR)
Antal udlån 112.222
Substitionscollateral 0 kr.
Ejendomstype 83% ejerboliger, 17% andelsboliger
Vægtet gns. belåningsgrad 53,0%
Vægtet gns. tid fra låneoptagelse 4,3 år
Vægtet gns. restløbetid 29,0 år
Rentetype Variabel rente
Geografisk beliggenhed
37% Sverige,
63% Norge
Overdækning på opgørelsestidspunktet 12,10%
Antal lån i restance (>30 dage) 0
Balance på lån i restance 0 kr
Opgjort pr. 31-03-2017

 

Cover Pool C - Karakteristika
Pool størrelse 61,4 mia. kr. (svarende til 8,2 mia. EUR)
Antal udlån 6.259
Substitionscollateral 0 kr
Ejendomstype
8,0% Landbrug, Skovbrug og gartneri mv., 15% Industri og håndværksejendom, 4% Private andelsboligforeninger, 26% Privat beboelsesejendom til udlejning, 41% Kontor- og forretningsejendom, 5% Andet bebyggelse
Vægtet gns. belåningsgrad 55,4%
Vægtet gns. tid fra låneoptagelse 1,8 år
Vægtet gns. restløbetid 3,3 år
Rentetype Variabel rente
Geografisk beliggenhed
70% Sverige, 30% Norge
Overdækning på opgørelsestidspunktet 27,2%
Antal lån i restance (>30 dage) 0
Balance på lån i restance 0 kr
Opgjort pr. 31-03-2017

 

Download ECBC informationer om Cover Pool D
ECBC Covered Bond Label template HTT+NTT - Q1 2017 Pool D (Excel 2003)
ECBC Covered Bond Label template HTT+NTT - Q4 2016 Pool D (Excel 2003)
ECBC Covered Bond Label template HTT+NTT - Q3 2016 Pool D (Excel 2003)
ECBC Covered Bond Label template - Q2 2016 Pool D (Excel 2003)


Download ECBC informationer om Cover Pool I
ECBC Covered Bond Label template HTT+NTT - Q1 2017 Pool I (Excel 2003)
ECBC Covered Bond Label template HTT+NTT - Q4 2016 Pool I (Excel 2003)
​​​ECBC Covered Bond Label template HTT+NTT - Q3 2016 Pool I (Excel 2003)
​​ECBC Covered Bond Label template - Q2 2016 Pool I (Excel 2003)


Download ECBC informationer om Cover Pool C
ECBC Covered Bond Label template HTT+NTT - Q1 2017 Pool C (Excel 2003)
ECBC Covered Bond Label template HTT+NTT - Q4 2016 Pool C (Excel 2003)
ECBC Covered Bond Label template HTT+NTT - Q3 2016 Pool C (Excel 2003)
​​​​ECBC Covered Bond Label template - Q2 2016 Pool C (Excel 2003)

 

Sidst opdateret: 10-05-2017

 
Generel ansvarsfraskrivelse
Formålet med oplysningerne og dokumenterne på dette websted er udelukkende at give oplysninger og anses ikke som et tilbud eller en opfordring til at tegne eller købe værdipapirer eller andre investeringsprodukter eller rådgivning inden for rammerne af direktivet om markeder for finansielle instrumenter. De anses under ingen omstændigheder for at være en opfordring til at gøre forretning eller en offentlig emission. Oplysningerne og dokumenterne tjener således ikke som baggrund for nogen form for forpligtelse, kontraktsmæssig eller på anden måde.
Oplysningerne er baseret på kilder, som skønnes at være pålidelige. Danske Bank bestræber sig på at sikre, at oplysningerne er korrekte og opdaterede, og forbeholder sig ret til til enhver tid og uden forudgående varsel at foretage rettelser i indholdet. Danske Bank kan imidlertid ikke garantere, at sådanne oplysninger er fuldstændige og ikke er ændret af udenforstående, f.eks. igennem virus eller indtrængen i systemet. Ingen oplysninger på dette websted kan fortolkes som en sådan garanti.

Ansvarsfraskrivelse
Danske Bank og enhver, der har bidraget til dette websted, hæfter hverken for direkte tab/skader eller afledte tab/skader, som følger af adgang til eller anvendelse af eller manglende adgang til eller anvendelse af materialet på dette websted.
Brugeren er bekendt med, at anvendelse og fortolkning af disse oplysninger kræver specifik og indgående viden om finansielle markeder, og at brugeren alene hæfter for de oplysninger og resultater, som er opnået på baggrund af disse oplysninger. Endvidere er det brugerens ansvar at kontrollere, at oplysninger, som er indhentet på internettet, er korrekte.

Lokale begrænsninger
Oplysningerne på dette websted er beregnet til enkeltpersoner og virksomheder, der som følge af deres nationalitet, hjemsted, domicil eller andre årsager er underlagt lovgivningen i et land, der tillader ubegrænset adgang til dette websted.
Brugeren er bekendt med, at han/hun skal sikre, at han/hun er juridisk berettiget til at gå ind på dette websted i det land, hvorfra han/hun er tilsluttet internettet.
Ingen af oplysningerne vedrørende finansielle instrumenter, som præsenteres på dette websted, og ingen kopier deraf må gives, distribueres eller på nogen anden vis overføres til tredjemand, navnlig ikke til USA, Canada eller en anden jurisdiktion, hvor sådanne tilbud eller salgsfremmende foranstaltninger ikke er tilladt, uden forudgående skriftligt samtykke fra Danske Bank.


Kontaktinformation

Kontaktinformation
Hvis du har yderligere spørgsmål til vores særligt dækkede obligationsprogram, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktinformation
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility