Brancheorganisationer

Finansrådet
Foreningen er en brancheforening i finanssektoren, og medlemslisten omfatter både banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker. Finansrådet repræsenterer medlemmerne i generelle spørgsmål over for regering, Folketing og offentlige myndigheder.
www.finansraadet.dk

Forsikring & Pension
Forsikring & Pension varetager branchens interesser politisk og løser en række opgaver på medlemmernes vegne.
www.forsikringogpension.dk

Realkreditforeningen
Realkreditforeningen er en forening af institutter, som yder lån baseret på udstedelse af realkreditobligationer efter realkreditloven. Realkreditforeningen repræsenterer blandt andet Realkredit Danmark og Nordea Kredit.
www.realkreditraadet.dk

Realkreditrådet
Realkreditrådet er en brancheorganisation i lighed med Realkreditforeningen. Realkreditrådet repræsenterer blandt andet Nykredit og BRF Kredit.
www.realkreditraadet.dk

Investeringsfondsbranchen
Foreningen har til formål at fremme danskernes investering i fællesskab, sikre etiske normer for foreningernes virke og samarbejde med de danske myndigheder for at opnå de mest fordelagtige vilkår for medlemmerne.
www.investering.dk/ifb


Senest opdateret: 28-02-2012
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility