Hovedtal

Her er en tabel over historiske hovedtal, hvor du selv vælger sammenligningsperiode. 

Nederst på siden kan du downloade da samlede data i en excel-fil. Derudover kan du også downloade historiske regnskabsopgørelser opgjort i henhold til de danske regnskabsstandarder for perioden 1998-2004.
 

Danske Banks nye finansielle rapportering trådte i kraft 1. januar 2013, samtidig med at IAS 19 blev implementeret. Resultatopgørelsen og balancen er ændret fra og med 1. kvartal 2012 til at afspejle den nye finansielle rapportering. Data fra 1. kvartal 2012 og frem er således ikke sammenlignelige med tidligere perioder.

Udskilning af Non-core aktiviteter i balanceposterne er alene foretaget i koncernens hovedtal, men ikke i den regnskabsmæssige balance, der angives her.

For yderligere information, se note 1 i Delårsrapport 1. kvartal 2013.

Senest opdateret: 02-02-2017

Kom videre

Regnskabsopgørelser i Excel
Her har du mulighed for at downloade Danske Bank-koncernens regnskabsopgørelser fra 2004 og frem.

 Regnskabsopgørelser
Regnskabsopgørelser 1998 - 2004
Her kan du downloade en excel-fil med regnskabsopgørelser opgjort i henhold til de danske regnskabsstandarder fra 1998-2004.

Download data fra 1998-2004 Regnskabsopgørelser (246 KB)
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility