Fakta

Fakta

Danske Bank som arbejdsplads i tal

Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har de ca. 19.000 medarbejdere i Danske Bank? Hvordan ser det ud med kønsfordelingen? Hvor tilfredse er medarbejderne? Og hvordan har oplevelsen været blandt dem, vi har ansat de seneste år? Her på siden kan du få svar på disse og andre fakta om Danske Bank som arbejdsplads.

Alder


2009​ 2010​ 2011​ ​2012 2013 ​2014
Under 30 ​17.4% 13.3%​ ​13.4% ​11.9% 13,9% ​13%
30-39 ​25.8% ​24.6 ​27.0% ​29.1% 29,4% ​29%
40-49 ​25.5% ​25.6% ​23.7% ​25.5% 24,4% ​25%
50-59 ​25.2% ​26.9% ​25.6% ​26.3% 25,2% ​26%
60+  ​7.0% ​8.4% ​10.2% ​7.2% 7,2% ​7%

 

Tallene opdateres hvert år den 30. september​​

Køn

2009​ 2010​ ​2011 2012​ 2013             2014
Andel af kvinder ​57% 57%​ 55%​ 56%​ 54%              54%
Andel af kvindelige ledere ​34% ​35% ​36% ​36% 36%              36%


Tallene opdateres hvert år den 30. september
​​

​​​

Uddannelse


​2009 2010​ 2011​ 2012​          2013         2014
Grundskole/gymnasieuddannelse ​22 ​17 18​ 16​               15            13 
Erhvervsuddannelse/kortvideregående uddannelse ​19 ​20 ​21 ​19               17            16
Bacheloruddannelse ​38 ​39 ​40 ​41               42            43
Lang videregående uddannelse ​17 ​18 ​20 ​21               23            25
Anden uddannelse ​3 ​2 ​3 ​2                 3              2
​​


Tallene er opgjort pr. 30. september hvert år.

​​​​

Tilfredshed

Hvert efterår gennemfører vi en stor undersøgelse, hvor vi spørger til medarbejdernes tilfredshed, motivation og loyalitet. Vi bruger bl.a. undersøgelsen til at fastlægge fremtidige fokusområder for Danske Bank som arbejdsplads. 

2013 ​2014
Tilfredshed og motivation 74          ​76
Loyalitet 80          ​81
Image 68           ​72
Overordnet ledet 74         ​76
Nærmeste leder 82  ​83
Samarbejde 82  ​83
Det daglige arbejde 78  ​79
Løn og ansættelsesforhold 71  ​71
Faglig og personlig udvikling 75  ​76

De ovenstående indextal baserer sig inden for hvert område på en række mere specifikke spørgsmål, som medarbejderne har besvaret på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste, og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene overført til en skala fra 0 til 100.

 

Øvrige fakta

​2009 2010​ 2011​ 2012 2013 2014​
Medarbejderomsætning (%) ​6 4​ 4​ 10 12 ​9
Anciennitet (år) ​15 ​16 ​16 ​16 14 ​15

 

Medarbejderomsætning dækker tal for fire kvartaler med start i 4. kvartal. Tallet for 2011 dækker med andre ord perioden fra 4. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011. Anciennitet er opgjort pr. 30. september hvert år.

Mød os på LinkedIn 

Følg vores company page og få besked om ledige stillinger og meget andet.

Mød os på LinkedIn

 

Søg online

​Søg online - vi har ledige job på tværs af koncernen.

Søg her
Kontakt

Vil du vide mere?


 

Spørgsmål til et konkret job skal rettes til leder i opslaget.

Send øvrige spørgsmål

Mød os på

 

 

 

Andre karrieresider


Danica Pension Nordania Leasing Realkredit Danmark Danske Bank i Sverige Danske Bank i Norge Danske Bank i Finland Danske Bank i Nordirland