Ledigt job

Ledigt job

Del side
Senior risk officer til illikvide investeringer
i Danske Invest og Danske Private Equity
Rekruttering Id:25154
Har du mod på at sætte retning og arbejde med illikvide investeringer på tværs af Danske Invest og Danske Private Equity?

Vi søger en ny kollega, der kan være med til at videreudvikle vores risk management framework for arbejdet omkring alternative investeringer.

Stillingen vil være placeret i afdelingen Fund Risk & Investment Compliance, som består af Risk Management funktionerne i Danske Invest selskaberne i Norden og Luxembourg samt Danske Private Equity. 

Du kommer ombord på et team, som er på en rejse henimod en ny måde at tænke risiko på i forhold til alternative investeringer på tværs af Danske Bank koncernens fund management selskaber og på tværs af investeringsprocesserne.

Lille team med vokseværk
Som vores nye kollega bliver du en del af et lille dedikeret specialistteam (Alternative Investment Risk), der i takt med de øgede regulatoriske krav forventes at vokse over kommende tid. Teamet indgår i funktionen Fund Risk & Investment Compliance, som består af specialistteams (Alternative Investment Risk, Fund Risk og Fund Mgmt. Operational Risk), som til sammen risikomæssigt dækker alle likvide og illikvide investeringsfonde (UCITS/AIF) i Danske Bank koncernens fund management selskaber.

Du får kollegaer på tværs af Norden og Luxembourg og bliver en del af et team, for hvem det er vigtigt at få tingene gjort uden at glemme, at det også skal være sjovt at gå på arbejde.

Risikostyring og Alternative investeringer
Afdelingen har en klar vision om at styrke det eksisterende risikostyrings setup. Vores nye kollega skal være med til at drive denne udvikling og bevare overblikket henimod målet om at få et mere robust og effektivt risk management framework for alternative investeringer.

Du kommer til at bruge en stor del af din tid på at foretage risikovurderinger (risiko due diligence) af nye investeringer med henblik på at identificere væsentlige risici samt fastlægge og indgå i den efterfølgende monitorering af nøglerisici i de forskellige investeringscases.  

Vi har i dag fokus på fondsinvesteringer indenfor Private Equity, Infrastruktur og Credit. Det er en klar forventning, at andre aktivtyper, herunder direkte investeringer også kommer ind under afdelingens vinger i nærmeste fremtid.
Herudover spiller afdelingen en vigtig rolle ifm. udvikling af nye produkter, hvor afdelingen sikrer, at der tages højde for relevante risici for kunderne og Danske Bank koncernen.

Stærk interesse for risikostyring og alternative investeringer
Kommerciel begavelse er den vigtigste kvalifikation. Om denne kvalifikation stammer fra af en erhvervsjuridisk eller en økonomisk baggrund har ikke afgørende betydning. Derudover vægtes erfaring med og interesse for illikvide investeringer højt. Du skal kunne modtage og analysere forskelligartede input og præsentere dem på en struktureret måde.

Hovedopgaverne vil primært være koncentreret om:
  • Risk due diligence ved gennemførelse af nye alternative investeringer
  • Monitorering af eksisterende investeringer
  • Vedligeholde og udvikle afdelingens governance rammer
  • Designe nye tools og udvikle eksisterende tools
  • Risikorapportering
  • Produktudvikling
Du kommer til at arbejde i en feedback kultur i tæt samarbejde med investeringsteamene og juristerne, hvorfor du skal være i stand til at arbejde med forskellige stakeholders.

Hvem kunne du være?
Den ideelle kandidat medbringer mindst 5 års dokumenterbar erfaring som risk manager, analytiker eller konsulent fra et lignende job fx i et pensionsselskab, fund manager, konsulenthus eller en kredit- eller analyseafdeling i en bank.

Interesseret?
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Chief Alternative Investment Risk Officer, Qasir Bashir på 22962937.

Samtaler afholdes løbende i rekrutteringsperioden, hvilket kan medføre at rekrutteringsperioden afsluttes før ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgning og CV online senest den 03-08-2020.

Danske Bank er en nordisk bank med stærk lokal forankring og tætte forbindelser til resten af verden. Vi har i mere end 145 år hjulpet mennesker og virksomheder i Norden med at realisere deres ambitioner. Danske Bank har mere end 22.000 medarbejdere i 12 lande over hele verden, som betjener vores 3,3 millioner privatkunder, erhvervskunder og institutionelle kunder. Ud over banktjenester tilbyder vi også tjenester inden for livsforsikring og pension, realkreditlån, Wealth Management, fast ejendom og leasing.
Kontakt

Vil du vide mere?


 

Spørgsmål til et konkret job skal rettes til leder i opslaget.

Send øvrige spørgsmål

Mød os på

 

 

 

Andre karrieresider


Danica Pension Nordania Leasing Realkredit Danmark Danske Bank i Sverige Danske Bank i Norge Danske Bank i Finland Danske Bank i Nordirland