Ledigt job

Ledigt job

Del side
Risikoanalytiker
til Danica Risk Management – Solvency II Risk
Rekruttering Id:24266
Vil du være med til at lave kapital- og risikostyring i et af landets største pensionsselskaber?

Så skal du måske være en del af vores team, Solvency II Risk, som pt. består af 6 medarbejdere. Vi er en del af Danicas risikostyringsafdeling på i alt 13 personer med reference til Danicas CRO. Vi har travlt og høje ambitioner, og vil derfor gerne udvide teamet.

I Solvency II Risk har vi ansvaret for at overvåge og rapportere på Danica koncernens risici og kapitalkrav. Med en balance på ca. 500 mia. DKK er der investeringsmæssigt en bred kontaktflade til mange forskellige typer finansielle instrumenter, desuden er der udbudt en bred vifte af forsikringsprodukter som kræver aktiv styring af f.eks. forsikrings - og markedsrisici. Vi er meget aktive i vores kapitalstyring og planlægning, der baseres på grundig analysearbejde, og benytter alle relevante værktøjer og instrumenter, under hensyntagen til Solvency II-forordningens regelsæt.

Arbejdsopgaverne i Solvency II Risk kræver både finansielle kompetencer og forretningsforståelse ifb. med fortolkning af analyser og lovgivning samt kommunikative evner ift. viderebringelse af komplekse sammenhænge/effekter og konklusioner til resten af forretningen og ledelsen. Mange opgaver kræver input eller bidrag fra typisk investeringsafdelingen, økonomi og aktuariatet, som vi arbejder tæt sammen med, hvorfor forståelse for disse afdelingers kerneopgaver vil være et plus.

Dine opgaver vil blandt andet være
  • Tovholder på diverse analyser og projekter i forbindelse med ny regulering og investeringsstrategi
  • Understøtte den løbende rapportering til f.eks. tilsyn, rating-bureauer og bestyrelse
  • Deltagelse i udarbejdelsen af diverse stress test og temaundersøgelser
  • Indgå i arbejdet omkring Danicas risikovurdering (ORSA), kapitalplan og andre beslutnings- og styringsdokumenter til ledelse og bestyrelse
  • Indgå i dialog med tilsyn og brancheorganisation

Dine kompetencer
Du har en videregående uddannelse indenfor økonomi, finansmatematisk eller er aktuar. Du har måske 3-5 års erfaring fra et lignende job i et dansk forsikrings- eller pensionsselskab, en bank eller anden finansiel virksomhed.

Du arbejder analytisk og struktureret i løsningen af komplekse problemstillinger, som du formår at videreformidle til andre i dit team samt ledelsen. Du er selvdrevet og tager ansvar for dine opgaver. Du evner både at arbejde selvstændigt og som del af et team og trives med et tempofyldt arbejdsmiljø.
Gerne erfaring med programmering og databehandling i f.eks. Python og SQL.

Uformelt arbejdsmiljø med høj faglighed og frihed
Vi tilbyder en udfordrende stilling i et uformelt arbejdsmiljø med høj faglighed og afvekslende arbejdsopgaver. Vi har en sund arbejdskultur og et godt sammenhold, hvor vi hjælper og støtter hinanden for at opnå det bedste resultat. Vi har en ambition om at være best in class indenfor vores felt og er aktive i dialog med brancheorganisationen og bistår ofte studerende med kandidatafhandlinger.

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte leder af Solvency II Risk, Lars Anker Haugaard på mail larshj@danskebank.dk eller mobil +45 51 70 03 73.
Vi behandler ansøgningerne løbende og ser frem til at høre fra dig.

Send ansøgning og CV online senest den 08-06-2020.

Danske Bank er en nordisk bank med stærk lokal forankring og tætte forbindelser til resten af verden. Vi har i mere end 145 år hjulpet mennesker og virksomheder i Norden med at realisere deres ambitioner. Danske Bank har mere end 21.000 medarbejdere i 13 lande over hele verden, som betjener vores 3,4 millioner privatkunder, erhvervskunder og institutionelle kunder. Ud over banktjenester tilbyder vi også tjenester inden for livsforsikring og pension, realkreditlån, Wealth Management, fast ejendom og leasing.
Kontakt

Vil du vide mere?


 

Spørgsmål til et konkret job skal rettes til leder i opslaget.

Send øvrige spørgsmål

Mød os på

 

 

 

Andre karrieresider


Danica Pension Nordania Leasing Realkredit Danmark Danske Bank i Sverige Danske Bank i Norge Danske Bank i Finland Danske Bank i Nordirland