Bestyrelsen

Foto af Ole Gjessø Andersen Ole Andersen (1956), indtrådt i 2010

Formand for bestyrelsen i Danske Bank 

Se CVDownload billede


Foto af Trond Westlie Trond Ø. Westlie (1961), indtrådt i 2012

Næstformand for bestyrelsen i Danske Bank
 
Se CVDownload billede


Kirsten Ebbe Brich (1973), indtrådt i 2014
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Danske Bank  
Se CV

 

Foto af Urban Bäckström Urban Bäckström (1954), indtrådt i 2012

Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i Danske Bank 
Se CVDownload billede

 

Foto af Carsten Eilertsen Carsten Eilertsen (1949), indtrådt  i 2010

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Danske Bank
Se CVDownload billede


Foto af Lars Förberg Lars Förberg (1965), indtrådt i 2013

Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i Danske Bank
Se CVDownload billede


Foto af Charlotte Hoffmann Charlotte Hoffmann (1966), indtrådt i 2006


Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Danske Bank 

Se CVDownload billede


Foto af Jørn P. Jensen Jørn P. Jensen (1964), indtrådt i 2012


Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i Danske Bank 

Se CVDownload billede


 

Steen Lund Olsen (1972), indtrådt i 2014

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Danske Bank

Rolv Erik Ryssdal (1962), indtrådt i 2014
Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i Danske Bank
Se CV
Foto af Carol Sergeant Carol Sergeant (1952), indtrådt i 2013

Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i Danske Bank
Se CVDownload billede


Foto af Jim Hagemann Snabe Jim Hagemann Snabe (1965), indtrådt i 2013

Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i Danske Bank  
Se CVDownload billede


Mere information om bestyrelsen

Antal medlemmer
Bestyrelsen består af 8 medlemmer valgt på generalforsamlingen, og 4 repræsentanter valgt af koncernens medarbejdere. Direktionen er ikke repræsenteret i bestyrelsen.

Opgaver og ansvarsområder
Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation og ansætter direktionen, den interne revisionschef, bestyrelsessekretæren og eventuelle vicerevisionschefer.

4 udvalg      
Bestyrelsen har nedsat 4 udvalg, der fører tilsyn med og forbereder sager til behandling i bestyrelsen inden for 'Kredit og Risiko', 'Revision', 'Aflønning' og 'Nominering'.  

Det rådgivende repræsentantskab
Det rådgivende repræsentantskab er et rådgivende organ for bankens bestyrelse og har til formål at virke som bindeled mellem koncernen og dens kunder.  

Hvis du vil vide mere...

Bestyrelsens kompetenceprofil

​Bestyrelsens kompetencer er summen af medlemmernes individuelle kompetencer, da bestyrelsen fungerer som kollegialt organ.

Download bestyrelsens kompetenceprofil

Bestyrelsens honorar
​Bestyrelsens honorar er ikke med i koncernens incitamentsprogrammer, de modtager et fast honorar.

Få mere at vide om bestyrelsens honorarer
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility