Om osOm os

 
Danske Bank er en nordisk universalbank og en af de førende finansielle virksomheder i Nordeuropa. Vi har hovedsæde i København, driver virksomhed i 15 lande og tilbyder en komplet vifte af bankforretninger på de internationale finansielle markeder.
 
Det er vores vision at være vores kunders mest betroede finansielle partner, og vi er drevet af ønsket om altid at skabe langsigtet værdi for vores interessenter.
 
Vi er markedsledende i Danmark, vi er en af de største banker i Nordirland og Finland, og vi har en rolle, som udfordrer på de svenske, norske, estiske, litauiske og lettiske markeder.
 
Desuden har vi afdelinger i London, Hamborg, Dublin og Warszawa og et kontor i New York.
Vores datterselskab i Luxembourg tager sig af private banking-kunder, og et andet i Skt. Petersborg servicerer corporate banking kunder.
 
Udover bankaktiviteterne, som alle drives under navnet Danske Bank, tilbyder vi livsforsikrings- og pensionsprodukter (Danica Pension), realkredit (Realkredit Danmark), kapitalforvaltning (Danske Capital), ejendomsmæglerservice (home) og leasing (Nordania Leasing).

Under Om os finder du Under Om os finder du

Fakta om os

Danske Bank-koncernen er den største bank i Danmark og en førende nordeuropæisk finanskoncern.

Vores strategi

Vi vil være vores kunders mest betroede finansielle partner og ønsker at skabe langsigtet værdi for vores interessenter.

Vores ledelse

Vores ledelsesstruktur er tostrenget og består af en bestyrelse og en direktion.
Organisationsdiagram

Organisatorisk er vi bygget op omkring 3 forretningsenheder og 6 koncernenheder. Dertil kommer 3 selvstændige enheder.

Governance

I Danske Bank-koncernen har vi i en årrække arbejdet med corporate governance.

FAQ

Få svar på en række af de mest stillede spørgsmål om Danske Bank.

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility