Niels B. Christiansen Niels B. Christiansen

Foto af Niels B. Christiansen

Næstformand for bestyrelsenNæstformand for bestyrelsen

Født
 • Den 12. april 1966

Indtrådt
 • Den 29. marts 2011
 • Uafhængig

Udvalg
 • Nominering
 • Aflønning

Kompetenceprofil
 • Professionel erfaring med ledelse af stor, dansk-baseret international industrikoncern
 • Indsigt i og erfaring med virksomhedsøkonomi og kapitalmarkeder
 • Forståelse for betydningen af bank/kunde-relationsstrategier
 • Generel erfaring med risikostyring

Stilling
 • Koncernchef, Danfoss A/S

 

 

Tidligere ansættelser
 • Viceadm. direktør, Danfoss A/S, 2006-2008
 • Executive Vice President, Danfoss A/S, 2004-2006
 • Koncerndirektør, GN Store Nord A/S, 2003-2004
 • Adm. direktør, GN Netcom A/S, 2000-2003
 • GN Netcom A/S, 1997-2000
 • Vice President, Hilti Corp., 1995-1997
 • Management Consultant, McKinsey & Co., 1991-1995

Uddannelse
 • MBA, INSEAD 1993
 • Civilingeniør, DTU 1991

Andre hverv
 • Tre datterselskaber i Danfoss A/S, bestyrelsesformand, næstformand eller medlem af bestyrelsen
 • Axcel II A/S og to datterselskaber, formand for bestyrelsen
 • DI, viceformand for Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget
 • Provinsindustriens Arbejdsgiverforening (PA), medlem
 • Sauer-Danfoss Inc, næstformand for bestyrelsen
 • William Demant Holding A/S, medlem af bestyrelsen
 • Danmark-Amerika Fondet, medlem af bestyrelsen

 

 

Bestyrelses-
honorar
  • 2013: 1.237.500 kr.
  • 2012: 1.350.000 kr.
  • 2011: 337.500 kr.

 

 

Beholdning af Danske Bank-aktier inklusive nærtstående
  • 31-12-2013: 5.392
  • 31-12-2012: 5.392
  • 31-12-2011: 5.392 

 

 

Hvis du vil vide mere...Hvis du vil vide mere...

...om de andre i bestyrelsen
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility