Vores ledelseVores ledelse

Koncernens ledelsesstruktur er tostrenget og består af en bestyrelse og direktion. Principperne for koncernens virke fastlægger bestyrelsen, mens direktionen har ansvaret for den øverste, daglige ledelse.  

Koncernen har ét fælles ledelsesgrundlag, men god ledelse dyrkes i vores øjne ikke gennem regler. Dels har hver leder sine egne kompetencer, dels kræver hvert enkelt lederjob kompetencer, der tager hensyn til udfordringerne i det konkrete job.

Under Vores ledelse finder duUnder Vores ledelse finder du

Bestyrelsen

Bestyrelsen har 12 medlemmer, hvoraf 8 er valgt på generalforsamling. De ansætter direktionen og fastlægger principper for koncernens anliggender.
Direktionen

Direktionen består af 7 bankdirektører, der rapporterer til bestyrelsen og har ansvar for koncernens øverste ledelse. 

Fandt du det, du søgte?Fandt du det, du søgte?

Aflønningspolitik
Aflønningspolitikken gælder for alle ansatte og afspejler målsætningen om en ordentlig governance proces.

Læs aflønningspolitikken
Ledelsesprincipper
Vi har et fælles ledelsesgrundlag i hele koncernen. Men i en koncern, der spænder over så mange områder, har vi forskellige forventninger til hver enkelt leders fokus.

Læs mere om ledelsesprincipper
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility