Det rådgivende repræsentantskabDet rådgivende repræsentantskab

Medlem Stilling
Ole Andersen
(1956)
Bestyrelsesformand, Bang & Olufsen A/S,
Chr. Hansen Holding A/S, ISS A/S m.fl.
Niels B. Christiansen
(1966)
Koncernchef, Danfoss
Nils Smedegaard Andersen (1958) Skibsreder, A.P. Møller-Mærsk A/S
Bendt Bendtsen
(1954)
EU-parlamentsmedlem
Ulla Brockenhuus-Schack
(1961)
Managing partner, SEED Capital Denmark
Lars Bruhn
(1949)
Bestyrelsesformand
Elsebeth Budolfsen
(1947)
Direktør
Asbjørn Børsting
(1955)
Bestyrelsesformand
Jørgen Mads Clausen, R1
(1948)
Bestyrelsesformand og kammerherre
Johannes Due
(1949)
Bestyrelsesmedlem
Henning Dyremose
(1945)
Bestyrelsesformand
Asger Enggaard
(1971)
Administrerende direktør, A. Enggaard A/S
Søren Eriksen
(1969)
Bestyrelsesformand
Peter Alexander Foss
(1956)
Administrerende direktør, Foss A/S
Karin Hammer
(1943)
Professor emeritus, Danmarks Tekniske Universitet
Thomas Hofman-Bang
(1964)
Bestyrelsesmedlem
Niels Jacobsen
(1957)
Administrerende direktør, William Demant Holding A/S
Gert Kjeldsen
(1957)
Tidligere administrerende direktør, Slagteriet Brørup A/S
Lars Kolind
(1947)
Bestyrelsesformand
Niels Kristensen
(1961)
Formand, Danmarks Apotekerforening
Flemming Lindeløv, R
(1948)
Bestyrelsesformand
Jens Lorenzen
(1949)
Tidligere gårdejer
Lars Monrad-Gylling
(1960)
Administrerende direktør, KMD A/S
Annemette Møller
(1944)
Tidligere politimester
Jørgen Nue Møller
(1944)
Direktør
Jesper Nygård
(1961)
Administrerende direktør, Realdania
Henrik Poulsen
(1967)
Administrerende direktør, DONG Energy A/S
Lars Rasmussen
(1959)
Administrerende direktør, Coloplast A/S
Jørgen Buhl Rasmussen
(1955)
Koncernchef, Carlsberg A/S
Michael Pram Rasmussen
(1955)
Bestyrelsesformand
Sten Scheibye
(1951)
Bestyrelsesformand
Niels Smedegaard
(1962)
Administrerende direktør, DFDS A/S
Jess Søderberg
(1944)
Bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen
(1957)
Administrerende direktør, Aktieselskabet Schouw & Co.
Vagn Ove Sørensen
(1959)
Bestyrelsesformand
Christian Wedell-Neergaard
(1956)
Godsejer
Birgit Aagaard-Svendsen
(1956)
Direktør

Flere fakta om det rådgivende repræsentantskabFlere fakta om det rådgivende repræsentantskab

Det rådgivende repræsentantskab er et rådgivende organ for bankens bestyrelse. Formålet med repræsentantskabet er at virke som bindeled mellem banken og dens kunder inden for en række områder. Hensigten er at understøtte og fremme bankens udvikling, vækst og anseelse – både nationalt og internationalt.

Repræsentantskabets sammensætning
Repræsentantskabet består af mindst 24 og højest 50 medlemmer med en formand og en næstformand. Medlemmerne har forskellige erhvervsmæssige, kulturelle, politiske og sociale berøringsflader.

Valg af medlemmer
Danske Banks bestyrelse vælger medlemmerne af det rådgivende repræsentantskab for en periode af op til 3 år. Ingen kan vælges eller genvælges til medlem af repræsentantskabet efter det fyldte 70 år. 

Repræsentantskabets kompetence
Repræsentantskabet kommer med forslag og anbefalinger til bestyrelsen, men kan ikke træffe bindende beslutninger.

Mødefrekvens
Repræsentantskabet holder som regel møde 2 gange om året, nemlig i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet og halvårsregnskabet.

Aflønning
Alle medlemmer af repræsentantskabet bliver aflønnet med et fast årligt honorar.
Repræsentantskabshonoraret udgør i 2011 25.000 kr. årligt.

Hvis du vil vide mere...Hvis du vil vide mere...

Bestyrelsen
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility