Det rådgivende repræsentantskab

Det rådgivende repræsentantskab er et rådgivende organ for bankens bestyrelse. Formålet med repræsentantskabet er at virke som bindeled mellem banken og dens kunder inden for en række områder. Hensigten er at understøtte og fremme bankens udvikling, vækst og anseelse – både nationalt og internationalt.

Repræsentantskabets sammensætning
Repræsentantskabet består af mindst 24 og højest 50 medlemmer med en formand og en næstformand. Medlemmerne har forskellige erhvervsmæssige, kulturelle, politiske og sociale berøringsflader.

Valg af medlemmer
Danske Banks bestyrelse vælger medlemmerne af det rådgivende repræsentantskab for en periode af op til 3 år. Ingen kan vælges eller genvælges til medlem af repræsentantskabet, hvis de er fyldt 70 år.

Repræsentantskabets kompetence
Repræsentantskabet kommer med forslag og anbefalinger til bestyrelsen, men kan ikke træffe bindende beslutninger.

Mødefrekvens
Repræsentantskabet holder som regel møde 2 gange om året, nemlig i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet og halvårsregnskabet.

Aflønning
Alle medlemmer af repræsentantskabet bliver aflønnet med et fast årligt honorar på 25.000 kr.

 

Medlem Stilling
Ole Andersen
(1956)
Bestyrelsesformand, Bang & Olufsen A/S,
Chr. Hansen Holding A/S m.fl.
Trond Ø. Westlie
(1961)
Group Chief Financial Officer, A.P. Møller-Mærsk A/S og Firmaet A.P. Møller
Nils Smedegaard Andersen (1958) Skibsreder, A.P. Møller-Mærsk A/S
Bendt Bendtsen
(1954)
EU-parlamentsmedlem
Ulla Brockenhuus-Schack
(1961)
Managing partner, SEED Capital Denmark
Lars Bruhn
(1949)
Bestyrelsesformand
Elsebeth Budolfsen
(1947)
Bestyrelsesformand
Asbjørn Børsting
(1955)
Bestyrelsesformand
Jørgen Mads Clausen, R1
(1948)
Bestyrelsesformand og kammerherre
Peter Alexander Foss
(1956)
Bestyrelsesformand, Foss A/S
Henning Dyremose
(1945)
Bestyrelsesformand
Asger Enggaard
(1971)
Administrerende direktør, A. Enggaard A/S
Søren Eriksen
(1969)
Bestyrelsesformand
Niels Jacobsen
(1957)
Administrerende direktør, William Demant Holding A/S
Gert Kjeldsen
(1957)
Tidligere administrerende direktør, Slagteriet Brørup A/S
Lars Kolind
(1947)
Bestyrelsesformand
Christian Wedell-Neergaard
(1956)
Godsejer
Flemming Lindeløv, R
(1948)
Bestyrelsesformand
Allan Luplau
(1965)
Administrerende direktør, Sygeforsikringen 'danmark'
Jens Lorenzen
(1949)
Tidligere gårdejer
Lars Monrad-Gylling
(1960)
Birgit Aagaard-Svendsen
(1956)
Direktør
Jesper Nygård
(1961)
Administrerende direktør, Realdania
Lars Rasmussen
(1959)
Administrerende direktør, Coloplast A/S
Jørgen Buhl Rasmussen
(1955)
Koncernchef, Carlsberg A/S
Michael Pram Rasmussen
(1955)
Bestyrelsesformand
Sten Scheibye
(1951)
Bestyrelsesformand
Niels Smedegaard
(1962)
Administrerende direktør, DFDS A/S
Jens Bjerg Sørensen
(1957)
Administrerende direktør, Aktieselskabet Schouw & Co.
Vagn Ove Sørensen
(1959)
Bestyrelsesformand
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility