Sådan vælges denSådan vælges den

Det er bestyrelsens opfattelse, at en bestyrelse på 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer bør være målsætningen i Danske Bank-koncernen. Ifølge dansk lovgivning har medarbejderne ret til at vælge et antal repræsentanter, der svarer til halvdelen af de repræsentanter, der er valgt af generalforsamlingen på tidspunktet for medarbejdervalgets udskrivelse.
 

Nominering og valg Nominering og valg

Valgperiode
De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen, men kan genvælges flere gange. Bestyrelsesmedlemmer, hvis valgperiode er udløbet, kan søge genvalg, eller bestyrelsen kan foreslå nye kandidater. Bestyrelsesmedlemmer fratræder senest på første ordinære generalforsamling, efter de er fyldt 70 år.

Nominering af medlemmer
Et særligt nomineringsudvalg overvejer forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af direktion og bestyrelse, til kandidater til direktion og bestyrelse. Udvalget indstiller forslag til bestyrelses- og direktionskandidater til bestyrelsen.

Alternative kandidater

Aktionærerne kan foreslå alternative kandidater ved at få et forslag optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Aktionærerne kan dog også foreslå alternative kandidater på selve generalforsamlingen, da de dermed ikke bevæger sig uden for rammerne af den faste dagsorden.

Valgsystem
Bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt stemmeflertal.
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility