Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse. 
 

Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med Danske Banks risikostyring og relaterede emner. Udvalget rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnede risikostyring.

Læs udvalgets kommissorium

Medlemmer
​Carol Sergeant (formand)
Ole Andersen
​Urban Bäckström


Aktiviteter i 2015

I 2015 har Risikoudvalget arbejdet med følgende hovedområder:

 • Vurdering af ny risikostrategi 
 • Gennemgang af risikostyring på et overordnet niveau
 • Gennemgang af politikker og grænser for kreditrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og operationel risiko 
 • Overvågning af risikoudviklingen på de vigtigste områder samt niveauet for nedskrivninger 
 • Overvågning af Danske Banks kapitalressourcer, likviditet og solvensbehov samt vurdering af tilsynsrapporter og stresstests 
 • Vurdering af bankens genopretningsplan 
 • Overvågning af gearingniveauet og vurdering af gearingpolitikken 
 • Overvågning af kreditporteføljen, store engagementer og den risiko, der er forbundet med de væsentligste porteføljer 
 • Vurdering af, om de interne kreditmodeller overordnet fungerer tilfredsstillende 
 • Gennemgang af det organisatoriske setup for Danske Banks risikostyringsfunktioner og tilstrækkeligheden af de personaleressourcer, som funktionerne har 
 • Gennemgang af overholdelsen af regulatoriske krav og påbud på risikostyringsområdet

Møder i 2015: 7

Mødedeltagelse i 2015
​Carol Sergeant: 6
Ole Andersen: 7
​Urban Bäckström: 6
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility