Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse. 
 

Kredit- og risikoudvalget fungerer som høringspanel vedrørende væsentlig kreditgivning og gennemgår herudover udviklingen i boniteten i koncernens udlånsportefølje samt særlige fornyelsesindstillinger og engagementer.

Desuden fungerer udvalget som høringspanel vedrørende risikostyring og gennemgår koncernens rutiner inden for risikostyring.

Læs udvalgets kommissorium

Møder i 2014: 6

Medlemmer Møder i 2014
​Carol Sergeant ​6
Ole Andersen ​6
​Urban Bäckström ​5
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility