Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse. 
 

Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med Danske Banks risikostyring og relaterede emner. Udvalget rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnede risikostyring.

Læs udvalgets kommissorium

I 2015 har Risikoudvalget arbejdet med følgende hovedområder:

 • Vurdering af ny risikostrategi 
 • Gennemgang af risikostyring på et overordnet niveau
 • Gennemgang af politikker og grænser for kreditrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og operationel risiko 
 • Overvågning af risikoudviklingen på de vigtigste områder samt niveauet for nedskrivninger 
 • Overvågning af Danske Banks kapitalressourcer, likviditet og solvensbehov samt vurdering af tilsynsrapporter og stresstests 
 • Vurdering af bankens genopretningsplan 
 • Overvågning af gearingniveauet og vurdering af gearingpolitikken 
 • Overvågning af kreditporteføljen, store engagementer og den risiko, der er forbundet med de væsentligste porteføljer 
 • Vurdering af, om de interne kreditmodeller overordnet fungerer tilfredsstillende 
 • Gennemgang af det organisatoriske setup for Danske Banks risikostyringsfunktioner og tilstrækkeligheden af de personaleressourcer, som funktionerne har 
 • Gennemgang af overholdelsen af regulatoriske krav og påbud på risikostyringsområdet

Møder i 2015: 7

Medlemmer Møder i 2015
​Carol Sergeant ​6
Ole Andersen ​7
​Urban Bäckström ​6
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility