Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse. 
 
Aflønningsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med aflønnings-mæssige forhold i Danske Bank med fokus på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og på incitamentsprogrammer.
 
Aflønningsudvalget overvåger udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og –praksis. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

Læs udvalgets kommissorium

 
Medlemmer
Ole Andersen (formand)
Charlotte Hoffmann
​Rolv Erik Ryssdal
Hilde Tonne
 
Aktiviteter i 2015

I 2015 har Aflønningsudvalget arbejdet med følgende hovedområder:
  • Etablering af ny aflønningsstruktur for medlemmer af direktionen, herunder et langsigtet incitamentsprogram der skal skabe balance mellem kort- og langsigtet værdiskabelse
  • Gennemgang af niveauet for direktionens faste aflønning
  • Gennemgang af performance-aftaler og bonusmål for medlemmer af direktionen
  • Vurdering af opfyldelsen af bonuskriterier i den årlige bonusplan og godkendelse af den samlede bonuspulje for koncernen
  • Evaluering af honorarer til bestyrelsesmedlemmerne
  • Gennemgang af de variable lønkomponenter for kapitalmarkedsfunktionerne
  • Overvågning af, at tiltag fra ledelse og HR til at sikre overholdelse af regulatoriske krav virker

Møder i 2015: 4 

Mødedeltagelse i 2015
Ole Andersen: 4
Charlotte Hoffmann: 4
​Lars Förberg: 4
Jim Hagemann Snabe: 3

 

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility