Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse. 
 

Aflønningsudvalget følger den løbende udvikling i løn- og bonussystemerne. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne fremmer en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne.

Læs udvalgets kommissorium

Møder i 2014: 4 

Medlemmer Møder i 2014
Ole Andersen ​4
Lars Förberg* ​3
​Charlotte Hoffmann* ​3
Jim Hagemann Snabe ​4

* Vedkommende er valgt ind i bestyrelsen i marts 2014. I perioden herefter er der afholdt 3 møder.

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility