Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse. 
 
Aflønningsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med aflønnings-mæssige forhold i Danske Bank med fokus på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og på incitamentsprogrammer.
 
Aflønningsudvalget overvåger udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og –praksis. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

Læs udvalgets kommissorium

I 2015 har Aflønningsudvalget arbejdet med følgende hovedområder:
  • Etablering af ny aflønningsstruktur for medlemmer af direktionen, herunder et langsigtet incitamentsprogram der skal skabe balance mellem kort- og langsigtet værdiskabelse
  • Gennemgang af niveauet for direktionens faste aflønning
  • Gennemgang af performance-aftaler og bonusmål for medlemmer af direktionen
  • Vurdering af opfyldelsen af bonuskriterier i den årlige bonusplan og godkendelse af den samlede bonuspulje for koncernen
  • Evaluering af honorarer til bestyrelsesmedlemmerne
  • Gennemgang af de variable lønkomponenter for kapitalmarkedsfunktionerne
  • Overvågning af, at tiltag fra ledelse og HR til at sikre overholdelse af regulatoriske krav virker

Møder i 2015: 4 

Medlemmer Møder i 2015
Ole Andersen ​4
Lars Förberg ​4
​Charlotte Hoffmann ​4
Jim Hagemann Snabe ​3

 

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility