Udvalg Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse. Med udgangspunkt i dansk lovgivning har udvalgene ikke selvstændig beslutningskompetence, og de orienterer løbende den samlede bestyrelse. Udvalgene ændrer ikke ved bestyrelsens og direktionens kompetence og ansvar eller ved andre koncernselskabers selskabsretlige kompetence og ansvar.
 

De fire udvalg De fire udvalg

Opgaver Medlemmer Antal møder i 2014
Nomineringsudvalget identificerer potentielle kandidater til direktion og bestyrelse og har det overordnede ansvar for evaluering af direktion og bestyrelse. 3

 

Navn Antal møder i 2014​
​Ole Andersen ​3
Urban Bäckström ​3
​Trond Ø. Westlie* ​2

* Vedkommende er valgt ind i bestyrelsen i marts 2014. I perioden herefter er der afholdt 3 møder.

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


Aktionærer Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Governance Corporate Responsibility