Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse. 
 
Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med nominering og udnævnelse af kandidater til Danske Banks bestyrelse og direktion, og evaluerer direktionen og bestyrelsen, herunder bestyrelsens medlemmer individuelt.
Udvalget sender også forslag til politikker for successionsplanlægning samt diversitet og inklusion til bestyrelsen.

Læs udvalgets kommissorium

Navn
​Ole Andersen (formand)
Urban Bäckström
​Trond Ø. Westlie
 
Aktiviteter i 2015
 
I 2015 har Nomineringsudvalget arbejdet med følgende hovedområder:
  • Anbefalinger vedrørende udnævnelsen af en ny Chief Risk Officer og en ny Chief Financial Officer
  • Vurdering af successionsplanlægning og leadership pipeline for direktionen og det næstøverste ledelsesniveau samt vurdering af successions- og talentudviklingspolitikken
  • Overvågning af udviklingen i forhold til mål for diversitet og inklusion samt vurdering af politikken for diversitet og inklusion
  • Vurdering af ændringer i den samlede bestyrelses kompetenceprofil
  • Evaluering af viden og erfaring samt egnethed og integritet hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer
  • Vurdering af bestyrelsens størrelse og sammensætning samt successionsplanlægning 
  • Fastlæggelse af omfang og udformning af evalueringen af bestyrelsen i 2015

Møder i 2015: 4 

Mødedeltagelse i 2015
​Ole Andersen: 4
Urban Bäckström: 4
​Trond Ø. Westlie : 4

 

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility